Meyarlar

Şərtlər

 

  • Kimlər müsabiqədə iştirak edə bilər? - yeni fikri ilə öz şirkətini qurmaq istəyənlər
  • İndiyə kimi YFM-də iştirak edərək QUTechnopark-dan dəstək alan layihələr YFM-2016 da iştirak edə bilməz.

 

Qiymətləndirmə meyarları

 

Komanda
- Təcrübə müddəti
- İxtisaslaşmış təcrübə
- Komanda iştirakçısı sayı

Məhsul
- Minimum səmərəli məhsul (MVP)
- Startap-ın mövcud inkişafı və nailiyyəti
- Yol xəritəsi

Market
- Potensial/miqyas
- Bazara daxil olmada mövcud bariyerlər
- İnhisar iddiaları
- Rəqabət

Biznes Model
- Gəlir payı bölgüsü modeli
- Qoyulmuş kapitalın xərclənmə sürəti