Online application

* Ulduzlu sahələrin doldurulması vacibdir.

1. Layihənin adı *
2. Layihə heyəti (Layihə heyəti layihənin sahibidir) *
Ad Soyad Universitet, İxtisas, Məşğuliyyəti facebook vəya linkedln profili Telefon E-mail
Qrup lideri *
Üzv
Üzv
Üzv
Üzv
3. Xülasə *
Məhsul (və ya xidmət) haqqında ümumi məlumat. Məhsul (və ya xidmət) hansı problemi və necə həll edir? Təklif etdiyiniz iddianın bazarda bənzəri varmı? Sizin təklifiniz bənzərlərindən hansı üstünlükləri ilə fərqlənir? Müştəri və ya istifaəçilər nəyə görə sizin məhsula (və ya xidmətə) üstünlük verəcək? Məhsul (və ya xidmət) hansı mərhələdədir? (ideya, prototip, test mərhələsi, aktiv satış) Məhsul üzərində nə vaxtdan işləyirsiniz? Bu layihədəki nəaliyyətləriniz. (maksimum 2000 simvol
4. Məhsulun innovativliyi və texnoloji yeniliyi *
Təklif olunan məhsul və ya xidmətin texnoloji-innovativ xüsusiyyətləri, faydaları və üstünlükləri nədir? (maksimum 1500 simvol)
5. Bazar və rəqabət *
Bazar strategiyanız necədir? Hədəf bazarının ölçüsü nə qədərdir? Qlobal və lokal bazarda məhsulun (və ya xidmətin) rəqibləri hansılardır? Hazırda neçə istifadəçi vəya neçə müştəriniz var? İddia etdiyiniz sahədə bazarın tələbi nədir? (maksimum 1500 simvol)
6. Biznes Model *
Layihənin biznes modelini izah edin (necə pul qazandırır və ya qazandıracaq?) Layihəyə indiyə kimi investisiya olunubmu? (olunubsa miqdarını və ya formasını qeyd edin.) (maksimum 1500 simvol)
7. Komanda / İdarəetmə *
Heyət üzvlərinin layihənin həyata keçirilməsi üçün uyğunluq (peşəkarlıq) potensialı; Məhsul ilə bağlı texniki bacarığı olan komanda üzvünün olması və onun peşəkarlıq təcrübəsi; Layihə heyətinin əvvəllər üzərində işlədiyi uğurlu nəticə və real referansları. (maksimum 1500 simvol)
8. Yenifikir müsabiqəsində niyə iştirak etmək istəyirsiniz? Niyə məhz sizin layihə seçilməlidir? *
(maksimum 1000 simvol)
CAPTCHA Image