Online Ərizə

* Ulduzlu sahələrin doldurulması vacibdir.

1. Layihənin adı *
2. Layihə heyəti (Layihə heyəti layihənin sahibidir) *
Ad Soyad Təhsil müəssisəsi (iş yeri) İxtisas Telefon E-mail
Qrup lideri *
Üzv
Üzv
Üzv
Üzv
3. Xülasə *
Fikrinizi 3000 simvoldan çox olmamaq şərtilə izah edin
4. İnnovasiya və texnoloji yeniliyi *
Fikrinizi texnoloji-innovativ xüsusiyyətlərini və faydalarını, texnologiya baxımından yenilikçi üstünlüklərini yazın (maksimum 3000 simvol)
5. Strategiya, bazar və rəqabət *
Məhsul və xidmətinizin alıcıları, almalı olduqları səbəbləri, hədəf bazarın xüsusiyyətlərini, böyüklüyünü və inkişaf potensialını, rəqiblərinizi, qiymətləndirmə siyasətinizi yazın (maksimum 3000 simvol)
6. Layihənin büdcəsi
Layihəni həyata keçirmək üçün lazım olan maliyyə vəsaiti miqdarı və maliyyə mənbələrini (varsa) göstərin (maksimum 3000 simvol)
7. Komanda / İdarəetmə *
Qrupunuzun bacarıq və təcrübələrini, hər bir üzvün layihə içərisindəki rolunu, layihə ilə əlaqəli hər cür əməkdaş çatışmazlıqlarınızı və bu boşluqları necə doldurmağı düşündüyünüzü göstərin. Bu komandanı formalaşdırarkən hansı xüsusiyyətləri nəzərə aldığınızı qeyd edin. (maksimum 3000 simvol)
8. Açar sözlər *
Fikrinizlə əlaqəli texnoloji, sahəvi açar sözləri yazın. (maksimum 1500 simvol)