Əlaqə

Dos. İsa Qasımov 

Layihə rəhbəri

 Ətraflı CV

Telefon: + 994 (12) 349-99-58

              + 994 (12) 349-99-66/67

E-poçt:   iqasimov@beu.edu.az

URL:       http://www.beu.edu.az

               http://www.qutechnopark.az

               http://www.yenifikir.az

Ünvan: Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.  Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı

     
     
 

Tengiz Ağakişiyev

Texniki ekspert

Telefon: + 994 (12) 349-99-58

              + 994 (12) 349-99-66/67

E-poçt:   tagakisiyev@beu.edu.az

URL:       http://www.beu.edu.az

               http://www.qutechnopark.az

               http://www.yenifikir.az

Ünvan: Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.   Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı